Giám định hàm lượng ma túy để xử lý hình sự

Ngày 26/10, Quốc hội thảo luận tại hội trường về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự (BLHS) số 100/2015/QH13.

Giám định hàm lượng ma túy để xử lý hình sự - Ảnh 1

Một vấn đề nhận được sự quan tâm của nhiều vị ĐBQH là Dự thảo Luật quy định, cần phải xác định hàm lượng chất ma túy thu giữ được để quy ra khối lượng hoặc thể tích chất ma túy làm cơ sở cho việc xử lý hình sự nếu thuộc 1 trong 5 trường hợp sau: phạm tội về ma túy quy định tại Khoản 4 các điều từ Điều 248 đến Điều 252 của BLHS năm 2015 (có mức phạt đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình); chất ma túy ở thể rắn được hòa thành dung dịch; chất ma túy ở thể lỏng đã được pha loãng; xái thuốc phiện; thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần.

Cơ quan thẩm tra là Ủy ban Tư pháp của QH đưa ra 3 phương án để xin ý kiến. Theo đó, loại ý kiến thứ nhất, không tán thành với quy định của Dự thảo Luật về việc cần xác định hàm lượng để quy ra khối lượng hoặc thể tích các chất ma túy đối với tội phạm về ma túy thuộc loại tội đặc biệt nghiêm trọng tại Khoản 4 các điều từ Điều 248 đến Điều 252, vì trong cùng một điều luật, ở các khoản có khung hình phạt đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình thì phải giám định hàm lượng để quy ra khối lượng hoặc thể tích, trong khi đó, khoản 1, 2 và 3 lại không quy định giám định hàm lượng là bất bình đẳng trong chính sách hình sự.Ví dụ: Một người mua bán 100 gam heroin, quy định như Dự thảo Luật sẽ phải giám định hàm lượng, sau khi giám định, xác định tỷ lệ dưới 1% heroin, quy ra khối lượng chỉ còn dưới 1 gam, như vậy họ sẽ chỉ bị áp dụng Khoản 1 Điều 251 BLHS năm 2015 để xử lý với khung hình phạt cao nhất đến 7 năm tù. Một người khác mua bán 99 gam heroin thuộc khoản 3 có khung hình phạt đến 20 năm tù thì không phải giám định hàm lượng và áp dụng ngay khoản này để xử phạt, người đó có thể bị phạt tới 20 năm tù.

Loại ý kiến thứ hai, tán thành quy định ngay trong Luật việc chỉ xác định loại ma túy mà không xác định hàm lượng để quy ra khối lượng hoặc thể tích các chất ma túy. Còn loại ý kiến thứ ba, tán thành với Chính phủ về việc quy định cần phải xác định hàm lượng chất ma túy thu giữ được để quy đổi ra khối lượng hoặc thể tích chất ma túy làm cơ sở cho việc xử lý hình sự nếu thuộc 1 trong 5 trường hợp như đã được phân tích cụ thể trong Tờ trình.

Cũng có ý kiến đề nghị quy định xác định hàm lượng chất ma túy trong mọi trường hợp phạm các tội về ma túy, bảo đảm xử lý công bằng và nghiêm minh.

V.Thắng