Giảm dần, tiến tới chấm dứt bù lỗ giá xăng dầu

Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội năm 2008 vừa được QH thông qua yêu cầu: Xây dựng và công bố lộ trình thực hiện giá thị trường đối với các loại hàng hóa và dịch vụ Nhà nước còn kiểm soát định giá. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, Nhà nước sẽ giảm, tiến tới chấm dứt bù lỗ giá xăng dầu.