Giảm cước điện thoại: “Chiêu” thu hút khách hàng mạnh nhất

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Các mạng điện thoại cố định vốn im ắng trong các chiến dịch cạnh tranh giảm cước thì nay cũng bùng phát dữ dội. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) vừa quyết định giảm đến 20% cước nội mạng, thống nhất mức cước một giá 909,1 đồng/phút.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=45&NewsId=109626