Giảm cơ hội cho lao động Việt Nam sang Hàn Quốc

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    2 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Bằng chứng là 3 tháng đầu năm chỉ có 1.251 lao động xuất cảnh sang Hàn Quốc, giảm 3 lần so với cùng thời điểm năm ngoái.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=58&NewsId=139849