Giảm chỉ tiêu phổ cập mầm non 5 tuổi

Bộ GD-ĐT vừa ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình công nhận phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

So với quy định trước đây, một số điều kiện, tiêu chuẩn được thay đổi để phù hợp với thực tế. Ví dụ, thay vì phải huy động 98% trở lên số trẻ em 5 tuổi ra lớp thì nay giảm xuống còn 95% và 90% với vùng đặc biệt khó khăn; tỷ lệ chuyên cần đạt 95% trở lên thì nay giảm xuống đạt 90% trở lên và 80% với vùng đặc biệt khó khăn...

Thông tư cũng bổ sung một số tiêu chí quan trọng trong việc công nhận phổ cập. Cụ thể, để được công nhận phổ cập thì 100% giáo viên được hưởng chế độ chính sách theo quy định hiện hành; 100% giáo viên dạy lớp 5 tuổi đạt chuẩn trở lên về trình độ đào tạo, trong đó có 50% trở lên đạt trình độ trên chuẩn...

Tuệ Nguyễn