Giảm chất cấm, lo kháng sinh, phụ gia

Ngày 28/11, Cục Quản lý Chất lượng nông lâm và Thủy sản (Nafiqad), Bộ NN&PTNT cho biết, sau một thời gian “làm” mạnh, từ tháng 7 đến tháng 10/2016, các đơn vị chức năng không còn phát hiện chất Salbutamol (chất cấm, tạo nạc) trong các mẫu thịt kiểm nghiệm.

Giảm chất cấm, lo kháng sinh, phụ gia - Ảnh 1

Theo kết quả giám sát về an toàn thực phẩm trong 11 tháng đầu năm, tỷ lệ mẫu thịt tươi vi phạm chất cấm Salbutamol là 1,27%, giảm so với năm 2015 (2,53%). Đặc biệt trong 4 tháng gần đây, không phát hiện Salbutamol trong các mẫu thịt kiểm nghiệm. Tỷ lệ mẫu rau, quả vi phạm chỉ tiêu dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vượt mức giới hạn cho phép là 3,15%, giảm so với năm 2015 (8,6%).

Trong khi đó, với mặt hàng thủy sản nuôi, tỷ lệ mẫu vi phạm chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh cấm và vượt giới hạn cho phép là 2,8%, tăng so với năm 2015 (0,89%). Tỷ lệ các sản phẩm chế biến chứa tồn dư hóa chất phụ gia, chất bảo quản còn ở mức cao (thủy sản chế biến là 12,8%, thịt chế biến 8,18%, thực vật chế biến là 11,7%).

Nam Khánh