Giảm cấp phó, chỉ đạo trực tiếp đến chuyên viên

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Ngày 2-10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Trần Văn Tuấn chủ trì việc triển khai thực hiện nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Bên lề cuộc họp, ông đã có cuộc trao đổi với báo giới.

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/203956.asp