Giảm các chính sách 'cho không' người nghèo

“Chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 đã không chỉ xét trên thu nhập mà còn tính đến các yếu tố y tế, giáo dục, nhà ở…

Các chính sách giảm nghèo cũng được xây dựng theo hướng giảm cho không và tăng cường hỗ trợ vay vốn lãi suất thấp để tạo động lực cho người dân thoát nghèo” - Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Nguyễn Trọng Đàm khẳng định như trên bên lề hội nghị tổng kết ban chỉ đạo dự án hỗ trợ giảm nghèo (PRPP) do Bộ LĐ-TB&XH tổ chức ngày 22-11.

Ông Nguyễn Trọng Đàm cho biết hiện nay một số hộ dân có tư tưởng không muốn thoát khỏi danh sách hộ nghèo. Thậm chí gia đình không phải là hộ nghèo nhưng muốn được thôn, xã đưa vào diện nghèo. Nguyên nhân là có nhiều chính sách hỗ trợ “cho không” người nghèo nên ai cũng muốn được hưởng. “Khi chúng ta thay đổi chính sách một cách căn bản thì người dân mới hết tư tưởng chỉ muốn được Nhà nước hỗ trợ” - ông Đàm khẳng định.

Thống kê theo chuẩn nghèo đa chiều mới của Bộ LĐ-TB&XH cho thấy cả nước có hơn 2,33 triệu hộ nghèo (chiếm 9,8% số hộ cả nước), số hộ cận nghèo trên 1,23 triệu hộ. Tỉnh có nhiều hộ nghèo nhất là Thanh Hóa. Bình Dương là địa phương duy nhất không có hộ nghèo và cận nghèo.