Giảm bằng được tai nạn giao thông ngay dịp Tết

    Gốc

    Thủ tướng yêu cầu phải giảm hẳn số người chết, bị thương, có như vậy việc kiểm soát, kiềm chế TNGT trong cả năm 2008 mới thực hiện tốt

      Nguồn Người Lao Động: http://www.nld.com.vn/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/213620.asp