Giảm 40% danh hiệu trao tặng 'Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu'

Những đổi mới trong việc bình xét, chọn lựa 'Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu' năm 2022 sẽ rất công phu, chặt chẽ, công bằng và minh bạch.

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã phát động Chương trình bình xét và trao tặng danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu” năm 2022. Năm nay, VCCI ban hành Quy chế bình xét mới, với nhiều đổi mới.

Theo Ban tổ chức, số danh hiệu trao tặng năm nay sẽ giảm 40% so với trước. Tối đa chỉ có 60 doanh nhân được vinh danh. Trong 60 doanh nhân được vinh danh sẽ bình chọn tiếp danh sách 10 “Doanh nhân tiêu biểu nhất Việt Nam” năm 2022 để có sự tôn vinh đặc biệt.

Lần đầu tiên VCCI đưa tiêu chí đạo đực doanh nhân lên hàng đầu để bình xét. Theo đó các ứng viên phải là những đại diện tiêu biểu về đạo đức doanh nhân, với các tiêu chí: Tạo ra giá trị kinh tế cho xã hội; Tuân thủ pháp luật; Minh bạch, công bằng, liêm chính; Sáng tạo, hợp tác, cùng phát triển; Tôn trọng thiên nhiên, bảo vệ môi trường; Yêu nước, có trách nhiệm với xã hội và gia đình. Việc áp dụng các tiêu chí này, đòi hỏi doanh nhân được vinh danh sẽ là những người không chỉ kinh doanh giỏi, mà phải có đạo đức, văn hóa kinh doanh, được xã hội trân trọng.

Quy trình bình xét cũng có sự đổi mới, theo đó sẽ chính thức thẩm định thực tế. Hội đồng bình xét sẽ thành lập các nhóm công tác gồm các chuyên gia, đại diện báo chí… do 1 thành viên Hội đồng dẫn đầu, để đi đến từng DN xác minh, đồng thời gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với ứng viên, thay vì bình chọn “chay” trên hồ sơ như trước đây.

Năm nay, cũng có thêm điều khoản quy định về sự minh bạch và giữ uy tín danh hiệu. Doanh nhân tham gia bình xét trên tinh thần tự nguyện, có cơ quan đề cử và không phải đóng bất cử khoản phí, lệ phí nào. Đồng thời, yêu cầu: "doanh nhân được đề cử, không được tặng quà dưới bất kỳ hình thức nào, đối với các thành viên ban chỉ đạo, hội đồng bình xét, ban thư ký, đoàn công tác thẩm định. Việc vi phạm sẽ dẫn đến việc hồ sơ bị loại khỏi quá trình bình xét”. Bên cạnh đó là quy định về việc thu hồi danh hiệu, khi doanh nhân có vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quy tắc đạo đức doanh nhân Việt Nam, ở mức độ làm ảnh hưởng xấu đến hình ảnh doanh nhân tiêu biểu của đất nước.

Các ứng viên doanh nhân tiêu biểu sẽ do các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành, các hiệp hội DN và các cơ quan báo chí, truyền thông tìm chọn, giới thiệu. Thời hạn đề cử đến hết ngày 31/8/2022. Danh hiệu sẽ được trao tặng đúng dịp kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2022. Hội đồng bình xét năm nay cũng được đổi mới với số lượng thành viên trên 40 người, đảm bảo sự chuyên sâu, công bằng và khó có thể tác động đến kết quả.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/giam-40-danh-hieu-trao-tang-doanh-nhan-viet-nam-tieu-bieu-2044879.html