Giảm 10,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương ngân sách

Số đơn vị sự nghiệp công được tinh giảm; số biên chế hưởng lương ngân sách giảm dần, đồng thời tăng dần số người làm việc gắn với hiệu quả cung ứng dịch vụ sự nghiệp công; Sự tham gia mạnh mẽ của xã hội trong phát triển dịch vụ sự nghiệp công...là một số kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19 ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng khóa XII.

Đây là những đánh giá được đưa ra tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết diễn ra tại Hà Nội.

Theo ông Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập là chủ trương lớn của Đảng, đã được các cấp, các ngành tích cực triển khai thực hiện trong nhiều năm qua và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Bên cạnh những kết quả tích cực, qua thực tế triển khai thực hiện NQ19 cho thấy còn nhiều tồn tại hạn chế cần khắc phục. Trong đó nhóm vướng mắc cơ bản nhất được xác định công tác thể chế. Việc chưa đảm bảo được tính đồng bộ, kịp thời và khả thi của các cơ chế chính sách liên quan tới việc thực hiện NQ dẫn tới nhiều mục tiêu trong số 5 mục tiêu chính đề ra trong NQ chưa đạt.

Hội nghị đã nhận được nhiều ý kiến góp ý nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện công tác đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp. Trong đó đáng chú ý là về việc nhiều định mức kinh tế kỹ thuật hiện không phù hợp với thực tế.

Việc Nhà nước đặt hàng thay vì cấp phát sẽ giúp đơn vị sự nghiệp tích cự chuyển dịch sang tự chủ một phần và tiến tới tự chủ chi thường xuyên. Trên cơ sở tự chủ, đơn vị sự nghiệp sẽ có điều kiện chủ động hơn trong vấn đề quản lý, bố trí đội ngũ viên chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Vừa đảm bảo hiệu quả hoạt động vừa đảm bảo được chỉ tiêu tinh giản biên chế.

Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi!

Thực hiện : Xuân Tiến Hải Điệp Phạm Kiên

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/giam-105-bien-che-su-nghiep-huong-luong-ngan-sach