Giải tỏa băn khoăn

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Sau cam kết Hà Nội về hiệu quả tài trợ được ký giữa Việt Nam và các nhà tài trợ vào năm 2006, việc sử dụng vốn ODA trong ngành giáo dục đã được đánh giá tốt hơn.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/47/195525