Giải thưởng Vifotec 2009: Ưu tiên các công trình phục vụ miền núi, hải đảo

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO) - Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam (Vifotec) 2009 sẽ đặc biệt ưu tiên xét các công trình khoa học công nghệ ứng dụng mang lại hiệu quả cao ở miền núi, hải đảo.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/207621