Giải thưởng VHNT Hà Nội sẽ bắt đầu từ năm 2008

    1 đăng lạiGốc

    (HNM) - Sáng 6-8, BCH Liên hiệp các Hội VHNT Hà Nội (cũ) tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm và trao đổi về những đề xuất khi hợp nhất hai Hội để trình lên thành phố xem xét.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/43/176293