GIẢI THƯỞNG RỒNG VÀNG NĂM 2021

    Tại Giải thưởng Rồng Vàng năm 2021, Herbalife Việt Nam được vinh danh là 'Thương hiệu thực phẩm bổ sung dinh dưỡng hàng đầu'. Sự ghi nhận này cho thấy các sản phẩm của Herbalife Nutrition đã được khách hàng và người tiêu dùng đón nhận, đồng thời cũng ghi nhận nhưng đóng góp về kinh tế - xã hội của Herbalife cho cộng đồng và xã hội.

    Nguồn Quốc Hội TV: http://quochoitv.vn/videos/chuyen-dong-365/2021/4/giai-thuong-rong-vang-nam-2021/552934