Giải thưởng Lý Tự Trọng vinh danh 100 thanh niên xuất sắc

Ngày 12.2, Ban Tổ chức T.Ư Đoàn cho biết Ban Bí thư T.Ư Đoàn đã ban hành quy chế giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2014, trên cơ sở thống nhất giải thưởng 26.3 dành cho cán bộ đoàn cơ sở xuất sắc và giải thưởng Lý Tự Trọng dành cho cán bộ đoàn khối trường học đã có trước đây.

Giải thưởng Lý Tự Trọng sẽ được trao tặng bí thư đoàn cơ sở, bí thư chi đoàn cơ sở và đoàn viên xuất sắc trong các khu vực, đối tượng có thành tích đặc biệt xuất sắc trong học tập, lao động và công tác, có nhiều sáng kiến, ý tưởng được triển khai, ứng dụng trong công tác Đoàn, có uy tín và ảnh hưởng tốt trong đoàn viên, thanh niên. Người được xét chọn là bí thư chi đoàn cơ sở thì cơ sở đoàn nơi đang công tác phải đạt 3 năm vững mạnh, có ít nhất 1 năm được đoàn cấp tỉnh trở lên khen thưởng; là đoàn viên thì phải có 3 năm liền hoặc có thành tích đặc biệt xuất sắc, nghĩa cử cao đẹp như dũng cảm cứu người, phòng chống tệ nạn xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đối tượng xét trao giải thưởng từ 16 - 35 tuổi. Về quy trình xét chọn giải thưởng Lý Tự Trọng, ngoài Ban thường vụ các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc, cá nhân là Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, cơ quan thông tấn báo chí có thể phát hiện cán bộ đoàn, đoàn viên giới thiệu trực tiếp để Hội đồng giải thưởng cấp T.Ư xem xét, lựa chọn. Hồ sơ đề cử của các cá nhân gửi về địa chỉ: Ban Tổ chức T.Ư Đoàn, số 64 Bà Triệu, Hà Nội trước ngày 28.2.

Năm nay, giải thưởng Lý Tự Trọng sẽ tuyên dương, vinh danh 100 cán bộ đoàn, đoàn viên xuất sắc. Các hoạt động trong khuôn khổ giải thưởng Lý Tự Trọng diễn ra từ ngày 24 - 26.3 tại Hà Tĩnh.

P.Hậu