Giải thể 800 tổ hợp tác hoạt động kém hiệu quả

Theo đánh giá của Liên minh hợp tác xã tỉnh Trà Vinh, trong số 800 tổ hợp tác được giải thể có đến gần 90% là tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp...

Từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh Trà Vinh rà soát, đánh giá lại chất lượng hoạt động của các loại hình tổ hợp tác, qua đó giải thể 800 tổ hợp tác hoạt động kém hiệu quả, thậm chí là hữu danh vô thực.

Theo đánh giá của Liên minh hợp tác xã tỉnh Trà Vinh, trong số 800 tổ hợp tác được giải thể có đến gần 90% là tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp; trong đó, nhiều tổ hợp tác không còn hoạt động 2 - 3 năm. Nguyên nhân bởi phương thức hoạt động của các tổ hợp tác, nhất là tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp không còn phù hợp với xu hướng phát triển sản xuất hiện nay.

Hầu hết các tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp chỉ liên kết tương trợ cùng nhau về ngày công lao động, lịch thời vụ sản xuất, cây con giống, tiền vốn.

Trong khi đó, xu hướng phát triển sản xuất nông nghiệp hiện nay đòi hỏi nông dân cần sự liên kết hỗ trợ khoa học kỹ thuật để nâng cao chất lượng hàng hóa, liên kết đầu tư cơ giới hóa, hỗ trợ đầu vào và đầu ra cho sản phẩm để hạ giá thành, tăng lợi nhuận. Những nhu cầu này gần như ban quản lý các tổ hợp tác không đáp ứng được do thiếu năng lực, thông tin thị trường.

Qua khảo sát, đánh giá, toàn tỉnh Trà Vinh hiện còn 1.963 tổ hợp tác ở các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, dịch vụ, tín dụng.