Giải Rồng Vàng trao cho 80 doanh nghiệp FDI

    Báo VnEconomy
    Gốc

    Với giải Rồng Vàng 2007, một lần nữa, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam lại được tôn vinh...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=66c31ef21d265b&page=category