Giải quyết xong tạm cư cuối năm nay

    Báo Pháp Luật TP.HCM
    Gốc

    Tại cuộc họp về chương trình tái định cư trên địa bàn TP.HCM ngày 12-9, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã đồng ý với kiến nghị của Ban chỉ đạo tái định cư...

    Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/09/13/085329/10188