Giải quyết vấn đề tranh chấp lao động tại doanh nghiệp: Tăng cường thanh-kiểm tra

    Gốc

    6 tháng đầu năm, tình hình tranh chấp lao động tại các KCN, KCX vẫn tiếp tục gia tăng đáng ngại (riêng tại TPHCM đã tăng gần bằng số vụ đình công của cả năm 2007). Phần lớn các vụ đình công là tự phát và xuất phát từ mâu thuẫn lợi ích lao động

      Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/xahoi/2008/7/159434