Giải quyết tồn đọng về chính sách với TNXP

(PL&XH) - Bộ LĐ-TB&XH vừa được giao chủ trì rà soát, lập kế hoạch giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng về chính sách đối với thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến.

Bộ LĐ-TB&XH vừa được giao chủ trì rà soát, lập kế hoạch giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn đọng về chính sách đối với thanh niên xung phong (TNXP) đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. Trong đó, ưu tiên giải quyết trước đối với TNXP tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Bộ cũng được giao đề xuất điều chỉnh, sửa đổi hoặc thay thế Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14-4-1999 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách đối với TNXP đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Theo đánh giá, công tác giải quyết chế độ cho cựu TNXP hiện còn một số tồn tại: Tiến độ giải quyết còn chậm, thiếu chính xác, bị một số đối tượng không phải là TNXP lợi dụng chính sách hưởng chế độ… Bởi vậy, việc điều chỉnh, sửa đổi hoặc thay thế Quyết định số 104/1999/QĐ-TTg đang là yêu cầu cần thiết đặt ra. Hải Yến