Giải quyết tình trạng học sinh bỏ học

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    "Tâm điểm" cuộc họp giao ban báo chí tháng 3 của Bộ GD&ĐT dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thiện Nhân không phải là vấn đề tuyển sinh, thi tốt nghiệp hay học phí…, mà là tình trạng học sinh từ cấp tiểu học lên cấp THPT bỏ học hàng loạt trong toàn quốc.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/3/86891.cand