Giải quyết KN, TC thuộc thẩm quyền đạt gần 92%

Ngày 16/2, UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Đoàn công tác liên ngành giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) năm 2016.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Lữ Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Cảnh Nhật

Trong năm 2016, tình hình KN, TC trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giảm so với năm 2015, tổng số đơn thuộc thẩm quyền giải quyết các cấp, các ngành là 556 đơn, giảm 226 đơn so với cùng kỳ năm 2015. Đến nay, đã giải quyết 510 đơn trong tổng số 556 đơn thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ gần 92%.

Đáng chú ý, các vụ việc KN, TC của công dân đều được Đoàn công tác liên ngành tỉnh và cấp huyện tổ chức đối thoại, họp xét giải quyết từng trường hợp theo quy trình giải quyết KN, TC.

Qua giải quyết KN, TC đã khôi phục quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân với số tiền trên 5 tỷ đồng, 3.580m 2 đất các loại; giải thích, thuyết phục 127 trường hợp tự nguyện rút lại đơn.

Trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016. Ảnh: Cảnh Nhật

Về công tác tiếp công dân, các ngành, các cấp trong tỉnh đã tiếp gần 2.600 lượt người đến KN, TC, kiến nghị, phản ánh, trong đó có 38 đoàn đông người với 328 người, giảm gần 1.500 lượt so với năm 2015.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Lữ Văn Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, Trưởng Đoàn công tác liên ngành tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những mặt làm được của Đoàn công tác liên ngành giải quyết KN, TC tỉnh trong năm qua.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thời gian tới, các cấp, các ngành phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Các cơ quan chuyên môn trong quá trình kiểm tra, xác minh phải đảm bảo tính khách quan, phản ánh đúng bản chất vụ việc, đề xuất giải quyết phù hợp với quy định pháp luật.

Đặc biệt, công tác kiểm kê, đo đạc, áp giá khi thực hiện chính sách thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đảm bảo tính chính xác; thực hiện tốt việc công khai, dân chủ, kịp thời rà soát, chấn chỉnh sai sót và giải quyết kịp thời các thắc mắc, kiến nghị của nhân dân…

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC năm 2016.

Cảnh Nhật