Giải quyết KN, TC là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng chính quyền

Từ khi Luật Khiếu nại (KN), Luật Tố cáo (TC) có hiệu lực thi hành đến nay, tình hình KN, TC tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Kiên Giang cơ bản ổn định, nhưng tính chất, mức độ của từng vụ việc có chiều hướng gay gắt hơn, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Giải quyết KN, TC là nhiệm vụ quan trọng của công tác xây dựng chính quyền - Ảnh 1

Các cấp, ngành của tỉnh đã xem xét giải quyết trên 3.000 đơn KN, đạt gần 95%. Ảnh: CN

Tiếp nhận trên 3.200 đơn KN

Theo UBND tỉnh Kiên Giang, các vụ việc KN đông người trong thời gian qua tuy có giảm nhưng những vụ việc cũ còn xảy ra, tập trung ở các huyện Giang Thành, Hòn Đất, U Minh Thượng... Riêng huyện Phú Quốc đơn KN phát sinh tăng.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo tổ chức triển khai, phổ biến các văn bản liên quan đến các cấp, ngành tiếp thu, quán triệt. Trong đó, UBND tỉnh đã ban hành 16 văn bản để chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC và tổ chức thi hành quyết định giải quyết KN có hiệu lực pháp luật. Đồng thời, chỉ đạo các sở, ngành, huyện, thị để cụ thể hóa, tổ chức thực hiện trong phạm vi trách nhiệm của địa phương, đơn vị mình.

UBND tỉnh đã chỉ đạo Thanh tra tỉnh phối hợp với các sở, ngành chức năng tổ chức tập huấn, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KN, TC cho cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, gắn với thực hiện tốt Đề án 1-1133 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật KN, TC ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016…

Từ năm 2012 đến nay, các cấp, ngành của tỉnh Kiên Giang đã tiếp nhận trên 3.200 đơn KN, tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền. Trong đó, đã xem xét giải quyết khoảng 3.000 đơn, đạt tỷ lệ gần 95%. Quá trình giải quyết, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 678 quyết định, đã tổ chức thi hành được 664 quyết định, đạt gần 98%.

Về giải quyết TC, các cấp, sở, ngành của tỉnh đã tiếp nhận 99 đơn TC thuộc thẩm quyền, trong đó đã xem xét giải quyết 98 đơn, đạt tỷ lệ gần 99%.

Ông Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang đánh giá: Qua 4 năm thi hành Luật KN, Luật TC, với quyết tâm chính trị của Đảng bộ tỉnh và sự cố gắng của các cấp, ngành, cùng với sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, công tác giải quyết KN, TC trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng.

Theo ông Hồng, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; hoàn thiện thể chế, chính sách về giải quyết KN, giải quyết TC được các cấp, ngành quan tâm triển khai thực hiện. Tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ tham mưu làm công tác giải quyết KN, TC của các cơ quan hành chính Nhà nước, nhất là cơ quan Thanh tra, Tài nguyên và Môi trường đã từng bước được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về pháp luật, quản lý Nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ. Các giải pháp khắc phục những nguyên nhân phát sinh KN, TC được chỉ đạo thực hiện tương đối đồng bộ, nhất là trong lĩnh vực đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng; khắc phục những yếu kém, sai phạm, tiêu cực, tham nhũng xảy ra...

Còn những vướng mắc, hạn chế

Theo UBND tỉnh, công tác giải quyết KN, TC trong thời gian qua vẫn còn những vướng mắc, hạn chế nhất định. Đó là việc triển khai thực hiện pháp luật về KN, TC chưa được quan tâm đúng mức; một số vụ việc giải quyết còn chậm, kéo dài không dứt điểm; một số địa bàn còn phát sinh KN nhiều, tính chất vụ việc còn gay gắt, phức tạp.

Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ làm tham mưu trong công tác giải quyết KN, TC chưa được đào tạo chuyên sâu; việc thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác giải quyết KN, TC và thực hiện pháp luật về KN, TC chưa được chú trọng; vai trò phản biện của các tổ chức chính trị, xã hội trong công tác giải quyết KN, TC chưa có chiều sâu, còn mang tính sự vụ, sự việc.

Nguyên nhân phát sinh KN là do chính sách pháp luật về đất đai còn nhiều bất cập, thường xuyên thay đổi, nhất là các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được sửa đổi, bổ sung; tình hình kinh tế - xã hội phát triển, nhiều địa phương triển khai đồng loạt các dự án liên quan đến giải tỏa bồi thường dẫn đến phát sinh KN; một số vụ KN có tổ chức, liên kết tập trung đông người với thái độ gay gắt, đưa ra yêu sách không đúng pháp luật; số vụ việc KN đòi lại đất do lịch sử để lại, khi chính sách của Nhà nước đã thay đổi không còn phù hợp hoặc không có hồi tố.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục thi hành có hiệu quả Luật KN và Luật TC, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Phạm Vũ Hồng chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết KN, giải quyết TC; các cấp, ngành phải nắm chắc tình hình KN, TC để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo và huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị để tập trung giải quyết.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của người có thẩm quyền giải quyết KN, TC; tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các KN, TC phát sinh, nhất là KN đông người, làm ổn định tình hình, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp. Đặc biệt là công tác hòa giải ở cơ sở và tăng cường chất lượng giải quyết KN, TC lần đầu; tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác giải quyết KN, TC của các cơ quan hành chính Nhà nước; xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về KN, TC và giải quyết KN, TC.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị giám đốc các sở, ngành, thủ trưởng các đơn vị và chủ tịch UBND các huyện, thị phải nỗ lực hơn nữa trong việc thi hành Luật KN và Luật TC cho những năm tiếp theo, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Cảnh Nhật