Giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo ngay khi mới phát sinh

Đó là chỉ đạo của ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tại hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020, do Thanh tra TP tổ chức ngày 16/1.

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh châu yêu cầu giải quyết kịp thời các vụ khiếu nại, tố cáo ngay khi mới phát sinh. Ảnh: CN

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2019, ngành Thanh tra TP Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được. Nội dung thanh tra bám sát định hướng của Thanh tra Chính phủ, sát với tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố và các cơ quan, đơn vị.

Công tác thanh tra đã khắc phục cơ bản sự chồng chéo, trùng lắp với đối tượng thanh tra, kiểm tra là doanh nghiệp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 20 về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: CN

Các cơ quan thanh tra đã chủ động tham mưu nhiều giải pháp để thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND quận, huyện tiếp tục nâng cao vai trò người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC).

Năm qua, ngành Thanh tra TP Hồ Chí Minh đã triển khai 326 cuộc thanh tra hành chính và 12.467 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua đó, phát hiện sai phạm về kinh tế hơn 317 tỷ đồng và hơn 1.443m2 đất. Ban hành 12.651 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 96 tỷ đồng; xử lý kỷ luật hành chính 338 tổ chức và 956 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 9 vụ và kiến nghị chuyển điều tra 2 vụ.

Chánh Thanh tra TP Hồ Chí Minh Đặng Minh Đạt phát biểu tại hội nghị. Ảnh: CN

Ngành Thanh tra TP đã tiếp 8.153 lượt người dân; tiếp nhận 8.226 đơn KN, TC, kiến nghị, phản ánh. Đến nay, các cơ quan thanh tra đã tham mưu giải quyết 768 trong tổng số 1.162 đơn KN, TC thuộc thẩm quyền. Riêng Thanh tra TP đã tham mưu giải quyết 142 đơn KN, đạt 100%.

Phòng Thanh tra, giải quyết KN, TC số 6, Thanh tra TP Hồ Chí Minh vinh dự nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Ảnh: CN

Theo Chánh Thanh tra TP Đặng Minh Đạt, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Một số đơn vị chưa chủ động triển khai, kết thúc các đoàn thanh tra theo kế hoạch. Còn phát sinh trùng lắp trong thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; việc tham mưu giải quyết đơn KN, TC thuộc thẩm quyền của một số đơn vị đạt tỷ lệ chưa cao…

Chánh Thanh tra TP Hồ Chí Minh trao giấy khen cho các tập thể đạt thành tích trong phong trào thi đua năm 2019. Ảnh: CN

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh thống nhất, đánh giá cao những kết quả mà ngành Thanh tra TP đã đạt được trong công tác thanh tra, giải quyết KN, TC và phòng, chống tham nhũng.

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu trong thời gian tới, ngành Thanh tra TP cần tập trung, khẩn trương kết thúc 100% các đoàn thành tra, gắn với việc triển khai nghiêm túc hoàn thành kế hoạch năm 2020; kịp thời tham mưu, đề xuất biện pháp xử lý, ngăn chặn, cũng như giải quyết kịp thời các vụ KN, TC ngay khi mới phát sinh, góp phần ổn định tình hình xã hội…

Cảnh Nhật

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/giai-quyet-kip-thoi-cac-vu-khieu-nai-to-cao-ngay-khi-moi-phat-sinh_t114c1059n159281