Giải quyết kiến nghị của công dân cần thấu đáo, hợp tình, hợp lý

Công dân đã có những ý kiến khiếu nại, kiến nghị liên quan đến công tác cấp đất; lấn chiếm đường kiệt; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đổ đất vùng thấp trũng gây ô nhiễm môi trường; tách thửa; cứu xét tái định cư...

Lãnh đạo tỉnh lắng nghe kiến nghị của công dân

Lãnh đạo tỉnh lắng nghe kiến nghị của công dân

Ngày 23/5, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quang Tuấn; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Quý Phương có buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2024.

Buổi tiếp công dân được thực hiện theo hình thức trực tiếp đồng thời kết nối trực tuyến đến các điểm cầu tại UBND các huyện, thị xã (nơi có công dân kiến nghị, đề xuất tại buổi tiếp công dân).

Qua xem xét các ý kiến, kiến nghị tại buổi tiếp công dân, lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ngành, địa phương đã trực tiếp trả lời, trao đổi, giải thích, hướng dẫn và làm rõ những nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của các công dân.

Đối với những kiến nghị liên quan đến lĩnh vực đất đai, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trực tiếp trả lời cặn kẽ kiến nghị của công dân.

Ông Phương cũng đề nghị các sở, ban, ngành phối hợp với chính quyền địa phương liên quan tập trung xác minh theo đúng thẩm quyền đối với từng vụ việc, đảm bảo công tâm, rõ ràng và đáp ứng nguyện vọng của người dân, trên tinh thần tuân thủ theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến vai trò, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong việc tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, dựa trên các quy định pháp luật, chính quyền địa phương cần quan tâm, hỗ trợ người dân một cách thấu đáo, hợp tình, hợp lý.

"Cái gì hỗ trợ được cho người dân, tạo điều kiện được cho người dân thì các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương cần phải nghiên cứu, hướng dẫn để đi đến sự đồng thuận. Từ đó, chấm dứt tình trạng kiến nghị, khiếu nại kéo dài, ổn định cuộc sống cho người dân", Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương nói.

L.THỌ

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/chinh-tri-xa-hoi/theo-dong-thoi-su/giai-quyet-kien-nghi-cua-cong-dan-can-thau-dao-hop-tinh-hop-ly-141200.html