Giải quyết dứt điểm vướng mắc về đấu thầu thuốc, vật tư, thiết bị y tế

Chiều qua, ngày 21/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Bộ Y tế, một số bộ, ngành, sở y tế, bệnh viện nghe báo cáo, cho ý kiến về dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đấu thầu năm 2023 về lựa chọn nhà thầu (Nghị định).

Nguồn: TVPL

Nguồn TV Pháp Luật: https://tvphapluat.vn/video/giai-quyet-dut-diem-vuong-mac-ve-dau-thau-thuoc-vat-tu-thiet-bi-y-te-74089/