Giải quyết dứt điểm vướng mắc các dự án đầu tư công tại Bắc Giang

  Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Giang, để chủ động, quyết liệt ứng phó với dịch COVID-19, cùng với tăng cường phòng, chống dịch bệnh; tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh; hỗ trợ người lao động, bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn, tỉnh Bắc Giang đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.

  Để đáp ứng nhu cầu phụ tải tăng trưởng nhanh trên địa bàn hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh. Tổng Công ty truyền tải điện Quốc gia đầu tư xây dựng Trạm biến áp 220kV Quang Châu từ nguồn vốn vay ODA thông qua ngân hàng Tái thiết Đức (KfW). Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN

  Theo đó, Bắc Giang tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc, tồn tại trong thực hiện các dự án đầu tư, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các dự án lớn, trọng điểm của tỉnh. Các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thành giao kế hoạch vốn chi tiết cho các công trình thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai để sớm khởi công đối với các dự án khởi công mới năm 2020 theo kế hoạch đã đề ra.

  Các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thiện các thủ tục đầu tư để khởi công đối với 18 dự án khởi công mới năm 2020 chưa khởi công, cũng như các hạng mục của dự án WB8 (Ngân hàng Thế giới); sớm hoàn thành các thủ tục trình cấp có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt quyết định đầu tư đối với 3 dự án đã được bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, dự kiến khởi công mới năm 2020.

  Nếu chủ đầu tư các dự án không giải ngân vốn đầu tư công đúng thời hạn quy định thì sẽ xử lý hành chính, chuyển vốn sang đơn vị khác. Từ nay đến hết năm 2020, tỉnh Bắc Giang chủ động kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn của các dự án đầu tư công trên địa bàn; rà soát, điều chỉnh kịp thời kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 từ những dự án không có khả năng giải ngân, giải ngân chậm sang dự án có khả năng giải ngân, có nhu cầu bổ sung vốn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân.

  Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Giang bám sát và đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ sớm giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho các dự án thuộc danh mục dự án dự kiến sử dụng dự phòng chung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và khoản 10.000 tỷ đồng từ điều chỉnh giảm vốn cho các dự án quan trọng quốc gia là 125,7 tỷ đồng cho tỉnh, để có cơ sở giao kế hoạch năm 2020.

  Bắc Giang sẽ phối hợp với các tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh để tổ chức buổi làm việc giữa 3 tỉnh với ADB (Ngân hàng Phát triển châu Á), Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về phương án sử dụng phần vốn dự phòng và tiết kiệm trong đấu thầu để đầu tư xây dựng hạng mục: Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Bắc Giang – Khu vực phía Tây Nam.

  Ngoài ra, tỉnh sẽ làm việc với Bộ Tài chính về việc thanh toán, giải ngân chi phí Tư vấn hỗ trợ quản lý dự án tại dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2, vay vốn ADB - dự án thành phần tỉnh Bắc Giang...

  Tính đến tháng 3/2020, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 do tỉnh Bắc Giang quản lý là 6.971 tỷ đồng. Giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 1.163 tỷ đồng, bằng 17% kế hoạch. Giá trị giải ngân đạt 875 tỷ đồng, bằng 13% kế hoạch. Theo kế hoạch năm 2020, tỉnh Bắc Giang có 20 dự án đầu tư công khởi công mới; trong đó, có 1 dự án đang triển khai thi công, 19 dự án đang hoàn thiện các thủ tục đầu tư và hầu hết dự kiến đến cuối quý II/2020 mới có thể khởi công.

  Theo đánh giá của tỉnh, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 của địa phương chính là việc hoàn thiện các thủ tục đầu tư để khởi công một số dự án còn chậm. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại một số dự án còn gặp khó khăn, vướng mắc chưa được giải quyết dứt điểm. Tiến độ thi công tại một số dự án, gói thầu còn chậm; tỷ lệ giải ngân một số nguồn vốn đạt thấp như: vốn ODA (vốn hỗ trợ phát triển chính thức), vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... Một số dự án của tỉnh sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu trong kế hoạch vốn năm 2020 được phân bổ hạn hẹp, nên tiến độ triển khai còn cầm chừng theo kế hoạch vốn được giao.

  Đối với một số dự án sử dụng vốn ODA, trong quá trình triển khai dự án, các khâu thực hiện đều phải thông qua Ban quản lý Trung ương các dự án thủy lợi (CPO) và WB (Ngân hàng Thế giới) nên mất nhiều thời gian. Do vậy, trong giai đoạn 2016-2020 không thể giải ngân hết số vốn ODA đã được giao.

  Trong khi đó, dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông (GMS) lần 2, vay vốn ADB - Dự án thành phần tỉnh Bắc Giang, chất lượng thi công một số hạng mục công việc gói thầu BG3 chưa đảm bảo, công tác thanh toán giải ngân gói thầu tư vấn hỗ trợ quản lý dự án gặp khó khăn...

  Việt Hùng (TTXVN)

   Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/kinh-te/giai-quyet-dut-diem-vuong-mac-cac-du-an-dau-tu-cong-tai-bac-giang-20200421075352881.htm