Giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo: Làm tốt ngay từ khâu tiếp nhận

Bố trí phòng làm việc, phân công lãnh đạo, chuyên viên tiếp công dân theo đúng lịch; mềm dẻo, kiên trì giải thích, thuyết phục có tình, có lý… giúp đương sự hiểu từ đó chấp hành pháp luật... - Đó là những nét nổi bật trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN-TC) ở Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) huyện Định Hóa.

Một buổi tiếp công dân của lãnh đạo, công chức Chi cục THADS huyện Định Hóa.

Một buổi tiếp công dân của lãnh đạo, công chức Chi cục THADS huyện Định Hóa.

Nói về công tác tiếp công dân, giải quyết KN-TC tại đơn vị, ông Nguyễn Đức Quý, Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Định Hóa, khẳng định: Chúng tôi luôn xác định đây là một trong những hoạt động quan trọng nhằm giúp người được THA, người phải THA, người có liên quan đảm bảo các quyền, lợi ích chính đáng và trách nhiệm của mình trước pháp luật. Giải quyết tốt KN-TC cũng là một trong những nhiệm vụ cốt lõi thúc đẩy việc thi hành các bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật một cách triệt để, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Bên cạnh đó, nó còn góp phần bảo vệ danh dự, uy tín của cơ quan THADS và công chức làm công tác THA...

Theo đó, nhằm cụ thể và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN-TC, bên cạnh các văn bản hướng dẫn của ngành, quy định của luật pháp, ngày 13/4/2020, Chi cục THADS huyện Định Hóa ban hành Quyết định số 121a/QĐ-CCTHADS về nội quy tiếp công dân tại trụ sở. Trong điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, đơn vị chưa có phòng tiếp công dân riêng, Chi cục đã bố trí tiếp công dân tại hội trường của đơn vị. Hằng tháng, Chi cục treo lịch phân công tiếp công dân cụ thể, đồng thời đăng tải lên Cổng thông tin điện tử của Cục THADS tỉnh để đông đảo người dân được biết và theo dõi. Phòng tiếp dân, giải quyết KN-TC được trang bị máy tính, máy in nhằm tạo điều kiện cho cán bộ tiếp công dân làm việc thuận lợi, hiệu quả.

Chi cục luôn phân công 1 lãnh đạo và 1 công chức thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân. Người được giao tiếp công dân không chỉ phải đáp ứng về trình độ chuyên môn mà còn phải có thái độ bình tĩnh, khéo léo trong việc giải thích, tuyên truyền, thuyết phục cho đương sự hiểu, nhất là trong các vụ việc có tính chất phức tạp. Nhờ vậy mà những năm gần đây, trên địa bàn huyện đã hạn chế được tình trạng KN-TC tràn lan, vượt cấp trong công tác THADS.

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm 2021 đến nay, Chi cục đã tiếp 8 lượt công dân, giải quyết KN-TC liên quan đến THA. Ngoài ra, hằng tuần, Chi cục còn tiếp nhận, giải quyết các vụ việc khác của công dân, kiến nghị về công tác. Các công dân đến trụ sở đơn vị đều được tiếp chu đáo, việc được thụ lý và phân loại cẩn thận. Trên cơ sở đó, lãnh đạo Chi cục và cán bộ tiếp dân phân tích, giải thích quy định của pháp luật, quyền, nghĩa vụ, quy trình giải quyết KN-TC trong mỗi vụ việc THA. Cán bộ tiếp công dân với thái độ mềm dẻo, kiên trì giải thích, thuyết phục có tình, có lý để giúp “hạ hỏa” sự nóng giận, mất bình tĩnh của công dân. Nhiều công dân sau khi được tuyên truyền, giải thích đã rút đơn KN-TC.

Điển hình là giải quyết khiếu nại trong thi hành bản án của Tòa án nhân dân cùng cấp về việc tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bản án quyết định ông N.T.K (ở xã Phú Tiến) phải nộp án phí trên 1,4 triệu đồng và hoàn cho ông N.H.G (ở cùng xã) số tiền gần 79 triệu đồng. Sau nhiều lần đôn đốc, ông K. đã thi hành xong khoản án phí và trả cho ông G. 40 triệu đồng. Tuy nhiên, số tiền còn lại, ông K. không tự nguyện thi hành. Chi cục THADS huyện Định Hóa đã ban hành quyết định cưỡng chế kê biên quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của ông K. cho đến khi đương sự thực hiện xong phần nghĩa vụ phải thi hành.

Trong quá trình giải quyết, ông G. đã làm đơn khiếu nại chấp hành viên chậm tổ chức THA. Sau khi nhận đơn, Chi cục đã mời ông G. đến làm việc, lãnh đạo đơn vị đã giải thích về quyền, nghĩa vụ, lợi ích, trách nhiệm của các bên đương sự về quy trình, quá trình tổ chức THA. Sau khi được phân tích, giải thích, đưa ra giải pháp tháo gỡ vướng mắc, ông G. đã rút đơn khiếu nại ngay tại buổi tiếp công dân.

Ông Nguyễn Đức Quý chia sẻ thêm: Một trong những yếu tố quan trọng để giải quyết có hiệu quả, chất lượng công tác KN-TC là thực hiện tốt công tác tiếp công dân, làm tốt ngay từ khâu tiếp nhận, xử lý đơn thư KN-TC. Khi làm tốt công tác tiếp dân sẽ hạn chế được việc KN-TC trong THA sau này của công dân. Việc phân loại đơn thư KN-TC chính xác sẽ ngay từ ban đầu sẽ tránh khiếu nại tràn lan, không đúng nội dung, thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Hoàng Hải

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/tin-tuc/phap-luat/giai-quyet-don-thu-khieu-nai-to-cao-lam-tot-ngay-tu-khau-tiep-nhan-302546-101.html