Giải quyết chế độ chính sách của bà Chúc và bà Mĩn phải có lý, có tình

Đó là khẳng định của ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP khi tiếp công dân định kỳ chiều ngày 25/10 giải quyết kiến nghị, khiếu nại của bà Vũ Thị Chúc (nguyên Trạm trưởng Trạm Y tế xã Tiên Tiến) và bà nguyễn Thị Mĩn (nguyên Trạm trưởng Trạm Y tế xã Khởi Nghĩa) cùng nội dung kiến nghị, khiếu nại về việc UBND huyện Tiên Lãng cho 2 bà nghỉ công tác đã giải quyết chế độ, chính sách không đúng quy định của pháp luật.

Ông Lê Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đang chỉ đạo các ngành. Ảnh: KT

Sau khi nghe nội dung kiến nghị, khiếu nại của 2 bà Chúc và Mĩn, Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng Vũ Đức Cảnh trả lời: Theo hồ sơ vụ việc, năm 1995, huyện Tiên Lãng thực hiện Quyết định số 58/CP ngày 03/04/1994 của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 08/TT-LB ngày 20/04/1995 của Liên Bộ: Y tế, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) và Ban Tổ chức Chính phủ hướng dẫn một số vấn đề về tổ chức và chế độ chính sách đối với cán bộ y tế cơ sở. Hướng dẫn số 165/HD-LN ngày 11/8/1995 của liên ngành: Y tế, Tài chính, LĐTBXH và Ban Tổ chức chính quyền TP Hải Phòng về việc triển khai thực hiện quyết định trên. UBND huyện đã giao cho Phòng Tổ chức chính quyền, Trung tâm Y tế cùng với UBND các xã, thị trấn thực hiện.

Trên địa bàn huyện có tổng số 101 người là cán bộ y tế tại các trạm, theo Quyết định số 58/CP, thành phố duyệt cho huyện 95 người, còn lại 6 người được các cơ quan liên ngành của TP duyệt cho nghỉ hưởng chế độ 1 lần. Sau khi thông nhất với UBND xã, Trung tâm Y tế, Phòng Tổ chức chính quyền huyện đã đề nghị UBND huyện Tiên Lãng ban hành thông báo cho 6 người nghỉ việc hưởng chợ cấp 1 lần trong đó có 2 bà (Chúc và Mĩn).

Tại thời điểm đó cả 2 bà đã có thời gian công tác 26 năm; bà Mĩn 55 tuổi, bà Chúc 47 tuổi đã làm đơn đề nghị xin được nghỉ tự do không hưởng lương đến 50 tuổi, huyện Tiên Lãng mới giải quyết chế độ 1 lần cho bà mỗi năm công tác bằng ½ tháng lương.

Không đồng ý với quyết định giải quyết chế độ 1 lần cả 2 bà đã làm đơn kiến nghị, khiếu nại nên UBND huyện Tiên Lãng và các cơ quan ban, ngành của TP và đã được trả lời bằng các Công văn nhưng 2 bà vẫn chưa đồng ý.

Sau khi nghe các ban, ngành giải thích, ông Lê Thanh Sơn cho rằng: Đây là vụ việc kiến nghị kéo dài hơn 20 năm, các ngành cần tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc.

Yêu cầu huyện Tiên Lãng ban hành quyết định giải quyết khiếu nại của 2 bà (Chúc và Mĩn), trong vòng 10 ngày phải làm rõ 3 vấn đề: Lúc bấy giờ bà Chúc và bà Mĩn đang làm Trạm trưởng nguyên nhân gì cho 2 bà nghỉ về chế độ 1 lần; rà soát lại các văn bản đã thông báo cho 2 bà, đã đúng chưa; xem lại việc nhận tiền chợ cấp của 2 bà đã nhận chưa, rồi gửi báo cáo về TP.

Giao Sở Nội vụ và Sở LĐTBXH rà soát lại các văn bản pháp luật các chế độ, chính sách rồi tham mưu cho TP trong việc giải quyết kiến nghị, khiếu nại của bà Chúc và bà Mĩn, làm sao vận dụng được có lý, có tình trong việc giải quyết; kết hợp với huyện Tiên Lãng trong tháng 11 tới phải có báo cáo gửi về UBND TP.

Kim Thành