Giải pháp toàn diện, thực hiện quyết liệt

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNM) - Lạm phát (LP) và nhập siêu (NS) là hai mối quan tâm hàng đầu của Chính phủ hiện nay. Với mức NS tới hơn 7 tỷ USD trong quý 1-2008, bằng một nửa mức NS của cả năm 2007, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhận định:

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/164168