Giải pháp “tăng cung” cho thị trường bất động sản

    6 đăng lạiGốc

    Ngày 21/7, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chủ trì cuộc họp với các Bộ Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư… bàn về thực trạng và giải pháp phát triển thị trường bất động sản, cải cách hành chính và thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, trong đó, tập trung vào việc hoàn thiện Đề án Thị trường bất động sản Việt Nam.

      Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/174586