Giải pháp nào hạn chế tác hại của thuốc lá điện tử?

Thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng là những sản phẩm mới xuất hiện trong khoảng 10 năm trở lại, bằng chứng khoa học về độc tính và ảnh hưởng sức khỏe lâu dài của các sản phẩm này vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu. Tuy nhiên, rất nhiều các kết quả bước đầu đã chỉ ra hậu quả đối với sức khỏe của việc sử dụng và tiếp xúc thụ động với 'sol khí'/khói của các sản phẩm này.

VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/doi-song/giai-phap-nao-han-che-tac-hai-cua-thuoc-la-dien-tu-post1078825.vov