Giải pháp nào giải quyết tình trạng ô nhiễm lưu vực sông

Những dòng sông này lại đang có nguy cơ trở thành những dòng sông chết do bị khai thác bừa bãi, lấp sông, chặn dòng gây ô nhiễm môi trường,

Với hơn 2.000 sông có chiều dài hơn 10km, đây là lợi thế của nước ta trong việc phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, những dòng sông này lại đang có nguy cơ trở thành những dòng sông chết do bị khai thác bừa bãi, lấp sông, chặn dòng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến nguồn nước, hệ sinh thái và cộng đồng dân cư.

VOV1

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/giai-phap-nao-giai-quyet-tinh-trang-o-nhiem-luu-vuc-song-848916.vov