Giải pháp nào để xử lý rác thải điện tử?

Theo kết quả của Viện Khoa học công nghệ, môi trường, tại Việt Nam, mỗi năm phát sinh 100.000 tấn rác thải điện tử. Ước tính đến năm 2025, riêng rác thải tivi và linh kiện điện tử lên đến 250.000 nghìn tấn. Việc xử lý các loại chất thải điện tử không phải là điều dễ dàng, bởi công nghệ hiện nay chưa đáp ứng kịp thời với tốc độ và quy mô phát sinh lượng rác thải nguy hại từ linh kiện điện tử. Đây cũng là vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm tại Kỳ họp thứ 7.

Đại biểu Trương Trọng Nghĩa nhận định: càng phát triển, càng tăng trưởng, càng phát triển, càng tiêu dùng nhiều thì lượng rác thải càng tăng về quy mô, chủng loại và tính chất… Nếu có chính sách đúng trong xử lý rác thải, chất thải, bảo vệ môi trường song song với phát triển kinh tế thì mới giải quyết được vấn đề này. Thế nhưng tại Việt Nam, khối lượng rác thải, chất thải phát sinh luôn vượt quá tốc độ xử lý cả về tốc độ, quy mô, công nghệ và trở thành vấn nạn cản trở sự phát triển, đòi hỏi phải có các giải pháp phù hợp

Tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 7, các thành viên Chính phủ đã thông tin cụ thể về giải pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của Chính phủ cũng như sự phối hợp giữa các ngành trong xử lý rác thải điện tử.

Theo Phó Thủ tướng, với rác thải điện tử, cần mở rộng trách nhiệm của nhà sản xuất, nhà đầu tư, tức là họ phải có trách nhiệm đến cùng, phải thu gom các sản phẩm hết hạn sử dụng và xử lý các chất thải.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Hữu Nghĩa - Minh Công

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/giai-phap-nao-de-xu-ly-rac-thai-dien-tu-225470.htm