Giải pháp nào để nâng cao năng suất lao động?

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2023; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024 của Chính Phủ sáng 20/5 đã nhận định: Tăng trưởng kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra. Hoạt động sản xuất kinh doanh, tiếp cận tín dụng còn nhiều khó khăn. Tốc độ tăng năng suất lao động chưa đạt yêu cầu. Bên hành lang Quốc hội, các Đại biểu cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến cho năng suất lao động ở nước ta vẫn còn thấp.

Mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết!

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/giai-phap-nao-de-nang-cao-nang-suat-lao-dong-222823.htm