Giải pháp giúp doanh nghiệp thoát khỏi phá sản

(HNM) - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, nhiều doanh nghiệp (DN) đã rơi vào nguy cơ phá sản với những khoản nợ khó có khả năng thanh toán. Sự can thiệp kịp thời của Nhà nước thông qua Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của DN (DATC - thuộc Bộ Tài chính) đã giúp nhiều DN phục hồi, hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) đạt hiệu quả.