Giải pháp cho tình trạng ô nhiễm môi trường ngành đường sắt

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải hành khách đi tàu trực tiếp xả thẳng xuống các tuyến đường ray lâu nay là bài toán nan giải đối với ngành đường sắt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân. Tuy nhiên, rất có thể ngay trong năm 2008, tình trạng ô nhiễm trên sẽ được giải quyết dứt điểm bằng bể tự hoại BioFast.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=119457&sub=127&top=39