Giải pháp cấp bách đối phó với tình hình rét đậm, rét hại kéo dài ảnh hưởng đến trồng trọt, chăn nuôi trong vụ xuân năm 2008

    Báo Hà Nội Mới
    1 đăng lạiGốc

    Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát đã yêu cầu các đơn vị chức năng thành lập các đoàn công tác về địa phương chỉ đạo công tác lấy nước, gieo mạ để vùng đồng bằng sông Hồng có thể tập trung nhân lực, đồng loạt cấy từ khoảng 25/2 đến 15/3. Vùng Bắc Trung bộ kết thúc cấy trong tháng 2. Các tỉnh miền núi có thể muộn hơn.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/42/159047