Giải Nobel Kinh tế 2007 thuộc về ba nhà kinh tế Mỹ

    1 đăng lạiGốc

    Giải thưởng Nobel Kinh tế năm nay đã thuộc về ba nhà kinh tế Mỹ là Leonid Hurwicz, Eric Maskin và Roger Myerson.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/218194/Default.aspx