Giải Nhất tuần 16 cuộc thi tìm hiểu truyền thống ngành Tuyên giáo

  125 liên quanGốc

  Bạn Trần Ngọc Thảo, phường Pháo Đài, thị xã Hà Tiên, tinh Kiên Giang đoạt giải Nhất tuần thứ 16, tuần thi cuối cùng Cuộc thi tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng.

  Bạn Trần Ngọc Thảo - người đoạt giải Nhất tuần 16 .

  Trong tuần thi thứ 16, đã có 94.261 người tham gia thi với 283.084 lượt người thi, 30.142 người trả lời đúng cả 10 câu hỏi.

  Đáp án câu hỏi tuần 16 như sau:

  Bạn Nguyễn Doãn Báu - người đoạt giải nhì cuộc thi tuần 16.

  Bạn Lữ Đức Báu - người đoạt giải nhì cuộc thi tuần 16.

  BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

  Theo dangcongsan.vn

  Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/gioi-tre/giai-nhat-tuan-16-cuoc-thi-tim-hieu-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-1687359.tpo