Giải ngân vốn ODA cả năm ước đạt trên 2 tỷ USD

    Báo VTC News
    3 đăng lạiGốc

    Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến mức giải ngân vốn ODA cả năm 2008 sẽ đạt trên 2 tỷ USD, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra; trong đó nguồn nguồn viện trợ không hoàn lại đạt khoảng 250 triệu USD.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/256845/Default.aspx