Giải ngân vốn hỗ trợ lãi suất vượt 400.000 tỷ đồng

    Báo VnEconomy
    6 đăng lạiGốc

    Ngân hàng Nhà nước vừa cho biết dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất bằng đồng Việt Nam đến ngày 10/9 đã đạt 401.032,42 tỷ đồng.

    Như vậy, so với ngày 3/9/2009, dư nợ cho vay đã tăng thêm 1.293,10 tỷ đồng, tương đương 0,32%, từ mức tăng 1.991,24 tỷ đồng (0,5%) trong tuần trước đó. Trong đó, dư nợ của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước và quỹ tín dụng nhân dân Trung ương đạt 276.293,46 tỷ đồng - tăng 1.976,86 tỷ đồng, tương đương 0,72%; nhóm ngân hàng thương mại cổ phần đạt 99.218,95 tỷ đồng - giảm 575,95 tỷ đồng, tương đương mức giảm 0,57%; nhóm ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và ngân hàng 100% vốn nước ngoài đạt 20.447,44 tỷ đồng - giảm 226,01 tỷ đồng, tương đương -1,09%; công ty tài chính đạt 5.072,57 tỷ đồng - tăng 118,21 tỷ đồng, tương đương 2,38%. Đối với số dư nợ phân theo đối tượng khách hàng vay vốn, tính đến ngày 10/9, doanh nghiệp nhà nước đã vay 61.685,93 tỷ đồng. Doanh nghiệp ngoài nhà nước gồm: công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… đã vay 270.983,42 tỷ đồng. Hộ sản xuất vay 68.363,07 tỷ đồng.

    Nguồn VnEconomy: http://vneconomy.vn/20090912104527358p0c6/giai-ngan-von-ho-tro-lai-suat-vuot-400000-ty-dong.htm