Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đạt 15,8%

  48 liên quanGốc

  Năm nay, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch trên địa bàn tỉnh là 3.877 tỷ đồng, bao gồm các nguồn vốn: Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương, ngân sách Trung ương, trái phiếu Chính phủ và vốn nước ngoài ODA. Tính đến hết ngày 15-4, toàn tỉnh giải ngân được gần 612 tỷ đồng, đạt 15,8%.

  Trong tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản của năm, vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương là 2.782 tỷ đồng, đã giải ngân được 363 tỷ đồng, đạt 13,1%; vốn chương trình mục tiêu quốc gia là 433 tỷ đồng, đã giải ngân gần 72 tỷ đồng, đạt 16,6%; vốn trái phiếu Chính phủ, chương trình mục tiêu, vốn nước ngoài ODA là 661 tỷ đồng, giải ngân được 236 tỷ đồng, đạt 35,68%. Có thể nói, tiến độ thực hiện và giải ngân các dự án trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay còn chậm. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung toàn quốc, tỷ lệ giải ngân của Thái Nguyên vẫn cao hơn mức bình quân chung (toàn quốc là 13%).

  Có nhiều nguyên nhân khiến việc giải ngân dự án chưa cao. Trong đó, tập trung vào một số nguyên nhân chính, đó là: Nhiều dự án chủ đầu tư chờ khi có đủ khổi lượng và thủ tục đầu tư mới tiến hành giải ngân vốn; ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và phương án giãn cách xã hội làm ảnh hưởng đến nguồn nhân lực, các nguồn cung ứng nguyên vật liệu thi công công trình cung ứng cho các dự án; một số địa phương chưa điều chỉnh được kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (tăng, giảm kế hoạch vốn, cắt giảm, bổ sung thêm dự án mới) do thẩm quyền điều chỉnh thuộc HĐND tỉnh nên chưa thể giao kế hoạch vốn năm 2020…

  Hạ Liên

   Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/kinh-te/giai-ngan-von-dau-tu-xay-dung-co-ban-dat-158--270758-108.html