Giải ngân vốn đầu tư công đạt 30%

    234 liên quanGốc

    Theo UBND H.Long Thành, từ đầu năm đến nay, địa phương đã giải ngân được gần 292/980 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt tỷ lệ 30%.

    Cụ thể, tổng kế hoạch vốn của huyện năm 2021 là hơn 458,2 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tập trung hơn 104,7 tỷ đồng, nguồn vốn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết hơn 52 tỷ đồng và nguồn thu tiền sử dụng đất hơn 301 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 6-2021, địa phương đã giải ngân được hơn 95 tỷ đồng, đạt 21% so với kế hoạch; ngân sách tỉnh phân bổ 43 tỷ đồng, hiện giải ngân đạt 9% so với kế hoạch. Cũng trong thời gian này, huyện đã giải ngân được gần 193/479,3 ngàn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ, đạt 40% so với kế hoạch. Được biết, đây là tỷ lệ giải ngân cao so với nhiều địa phương trong tỉnh.

    Hoàng Lộc

    Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202107/giai-ngan-von-dau-tu-cong-dat-30-3069279/