Giải ngân hơn 16,2 ngàn tỷ đồng dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Sân bay Long Thành

Theo Sở KH-ĐT, đến nay tỉnh đã thực hiện giải ngân đạt hơn 16,2 ngàn tỷ đồng nguồn vốn bố trí thực hiện dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành, đạt gần 73% tổng nguồn vốn bố trí cho dự án.

Cụ thể, năm 2019, tỉnh đã giải ngân hơn 1,1 ngàn tỷ đồng nguồn vốn bố trí cho dự án; năm 2020, nguồn vốn được giải ngân hơn 6,1 ngàn tỷ đồng; năm 2021, nguồn vốn giải ngân hơn 7,4 ngàn tỷ đồng và năm 2022, nguồn vốn đã thực hiện giải ngân gần 2 ngàn tỷ đồng.

Dự án Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào tháng 11-2018 với tổng mức đầu tư hơn 22,8 ngàn tỷ đồng. Đến nay, dự án đã được trung ương bố trí đủ nguồn vốn từ vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2018-2021.

Phạm Tùng

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202212/giai-ngan-hon-162-ngan-ty-dong-du-an-thu-hoi-dat-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-san-bay-long-thanh-3149248/