Giải ngân hơn 1,5 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư công

Theo Sở Kế hoạch và đầu tư, tính đến ngày 11-4, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn Đồng Nai đã được giải ngân là hơn 1,5 ngàn tỷ đồng, đạt hơn 9,5% kế hoạch và đạt hơn 11,5% tổng vốn do Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch.

Trong đó, nguồn vốn ngân sách trung ương đã giải ngân hơn 163 tỷ đồng, đạt gần 7% kế hoạch; nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (kế hoạch năm 2023 kéo dài sang năm 2024) đã giải ngân 389 triệu đồng, đạt 0,06% kế hoạch.

Đối với nguồn vốn ngân sách địa phương thì nguồn vốn ngân sách tỉnh đã giải ngân gần 800 tỷ đồng, đạt gần 9% kế hoạch; vốn ngân sách huyện giao chỉ tiêu đã giải ngân hơn 537 tỷ đồng, đạt hơn 15% kế hoạch. Năm 2024, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh là hơn 15,7 ngàn tỷ đồng, bao gồm vốn kéo dài từ năm 2023 sang
năm 2024.

Lê Văn

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202404/giai-ngan-hon-15-ngan-ty-dong-von-dau-tu-cong-eb36dc7/