Giải ngân đầu tư công từ vốn vay nước ngoài quá thấp

    Truyền Hình Thông Tấn
    VNEWS
    204 liên quanGốc

    Tỉ lệ giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài trong 6 tháng đầu năm của cả nước chỉ đạt hơn 9%. Theo Bộ Tài chính con số nàycho thấy mức độ nghiêm trọng của tiến độ giải ngân, đặc biệt là ở các địa phương. Nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, sáng 1/7, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về sơ kết tình hình giải ngân vốn đầu tư công từ nguồn vay nước ngoài 6 tháng đầu năm 2022. Ghi nhận của Truyền hình Thông tấn - VNews.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/giai-ngan-dau-tu-cong-tu-von-vay-nuoc-ngoai-qua-thap-44338.htm