Giải ngân đầu tư công thấp hơn mức trung bình cả nước, Chủ tịch Quảng Bình chỉ đạo khẩn

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu các chủ đầu tư có dự án tỷ lệ giải ngân 0% chấn chỉnh ngay công tác chỉ đạo thực hiện và giải ngân vốn. Chậm nhất đến ngày 31/5 phải thực hiện xong nghiệm thu, thanh toán lần đầu.

UBND tỉnh Quảng Bình cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng vừa có chỉ đạo đối với các sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương liên quan về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024.

Theo UBND tỉnh Quảng Bình, năm 2024, kế hoạch đầu tư công của tỉnh triển khai trong điều kiện tương đối thuận lợi. Các dự án sử dụng nguồn Ngân sách Trung ương trong nước, vốn ODA và hầu hết dự án ngân sách tỉnh là các dự án chuyển tiếp, đã hoàn thiện thủ tục, đang tập trung thi công.

Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị bàn các giải pháp đốc thúc giải ngân và trong quá trình triển khai, các Tổ công tác của UBND tỉnh cũng đã tổ chức họp, đi kiểm tra để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án.

Dự án đường ven biển Quảng Bình đang gặp nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện

Dự án đường ven biển Quảng Bình đang gặp nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện

Mặt khác, trong năm 2024, ngoài các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 được bố trí đủ vốn theo quy định và có một số dự án kế hoạch vốn tương đối lớn, hầu hết các dự án chuyển tiếp của Ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh bố trí vốn thấp do nguồn vốn bị cắt giảm.

Tuy vậy, tính đến thời điểm 30/4/2024, nhiều dự án của tỉnh Quảng Bình có tỷ lệ giải ngân 0%, đã được Bộ Tài chính công khai bằng văn bản số 4848/BTC-ĐT ngày 10/5/2024. Trong số đó, có nhiều dự án số vốn rất nhỏ nhưng chủ đầu tư chưa đốc thúc nhà thầu thi công nghiệm thu thanh toán để giải ngân, điều này đã ảnh hưởng đến tỷ lệ giải ngân chung của toàn tỉnh và ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh.

Theo UBND tỉnh Quảng Bình, tính đến hết tháng 4/2024, tỷ lệ giải ngân của tỉnh theo số tỉnh đã triển khai chỉ đạt tỷ lệ 16,5%, thấp hơn mức trung bình toàn quốc (17,46%).

Để phấn đấu đạt tỷ lệ giải ngân trên 95% kế hoạch đầu tư công năm 2024 được giao, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng đã yêu cầu các chủ đầu tư có dự án tỷ lệ giải ngân 0% chấn chỉnh ngay công tác chỉ đạo thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của đơn vị mình. Khẩn trương tiến hành nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn, chậm nhất đến ngày 31/5/2024 phải thực hiện thanh toán lần đầu tại Kho bạc Nhà nước các cấp. Đến hết 30/6, tỷ lệ giải ngân các dự án này thấp nhất phải đạt 40% kế hoạch vốn được giao.

Đối với tất cả dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2024, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các chủ đầu tư phải đốc thúc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là đối với các dự án dự kiến hoàn thành năm 2024 có số vốn bố trí tương đối lớn.

Đồng thời, chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm theo dõi sát dự án để kịp thời giải quyết những khó khăn vướng mắc, phát sinh, đặc biệt là vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng. Phấn đấu đến 30/6/2024, tỷ lệ giải ngân các dự án phải đạt 40% kế hoạch vốn được giao. Ưu tiên giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 được kéo dài sang năm 2024 trước, sau đó mới giải ngân kế hoạch vốn năm 2024.

"Trong trường hợp dự kiến không thể giải ngân hết kế hoạch vốn được giao, các chủ đầu tư có văn bản báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm để xem xét điều chuyển trong nội bộ các dự án của cùng chủ đầu tư hoặc sang dự án khác có tiến độ thực hiện và giải ngân tốt", Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Trần Thắng nhấn mạnh.

Riêng đối với các dự án khởi công mới năm 2024 cần khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư và thủ tục có liên quan khác để triển khai thi công dự án, chậm nhất đến ngày 30/6/2024 phải hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu xây lắp để triển khai thực hiện.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, chủ động tham mưu quyết định điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024 từ những dự án giải ngân thấp hoặc không giải ngân được sang các dự án có khả năng giải ngân tốt. Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Kho bạc Nhà nước tỉnh tăng cường đôn đốc, kiểm tra và hướng dẫn việc thực hiện quyết toán vốn dự án; hướng dẫn chủ đầu tư giải quyết vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án hoàn thành; rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục liên quan đến thanh toán nguồn vốn đầu tư công cho các dự án.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đi kiểm tra tiến độ 1 dự án đầu tư công

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đi kiểm tra tiến độ 1 dự án đầu tư công

Được biết, trong năm 2024, tổng kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Bình được Thủ tướng Chính phủ giao là 4.864 tỷ đồng. Tổng kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh phân bổ chi tiết trong năm là 4.444 tỷ đồng.

Hiện nay, tỉnh Quảng Bình đã phân công 3 tổ công tác làm nhiệm vụ đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công. Các tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án đầu tư công theo các ngành, lĩnh vực được giao.

Tổ công tác số 1 do ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm Tổ trưởng. Tổ công tác số 2 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Phong Phú làm Tổ trưởng. Tổ công tác số 3 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Xuân Tân làm Tổ trưởng.

Ngọc Tân

Nguồn Đầu Tư: https://baodautu.vn/giai-ngan-dau-tu-cong-thap-hon-muc-trung-binh-ca-nuoc-chu-tich-quang-binh-chi-dao-khan-d215842.html