Giải ngân chậm, tiến độ thực hiện thấp

    Gốc

    ND – Hiện nay, trong đầu tư phát triển có tình hình giải ngân chậm, tiến độ thực hiện các dự án đạt thấp. Vậy đâu là nguyên nhân?

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=105209&sub=55&top=38